Eerste financiering uit de transformatie-faciliteit versterkt aan RE:BORN

Iedereen wil heerlijk wonen. Met het tekort aan woningen is dat nu lang niet voor iedereen mogelijk. Gelukkig liggen er veel kansen in de stedelijke transformatie. Transformatie zorgt niet alleen voor meer woonruimte. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Door te investeren in de voorfase komt er beweging op gang, zodat initiatiefnemers sneller kunnen starten. Met de Transformatiefaciliteit van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt dit makkelijker gemaakt.

De Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie (afgekort: Transformatiefaciliteit) is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met onder andere BNG Bank en SVn. De Transformatiefaciliteit wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De eerste financiering uit de Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie is verstrekt aan RE:BORN Real Estate uit Amsterdam. De ontwikkelende belegger gebruikt de financiering voor de herontwikkeling van de voormalige postkantoor locatie in het centrum van Hoofddorp. RE:BORN kocht het oude postkantoor en naastgelegen gebouw in 2018. Sindsdien werken zij samen met de gemeente Haarlemmermeer aan een (her)ontwikkelingsplan. De financiering is tot stand gekomen in een samenwerking tussen BNG Bank, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en twee private financiers. In dit financieringstraject is RE:BORN bijgestaan door Mark Hettinga, partner bij Property & Finance.

Wonen. Wonen. Wonen.

Mooie transformatieplannen vragen veel van de ontwikkelaar zelf, vanwege het ontbreken van voldoende voorfinanciering. Banken geven geen gehoor totdat de Omgevingsvergunning definitief is. Daarmee kunnen de voor Nederland zo belangrijke woningbouwprojecten niet de gewenste versnelling krijgen. “Met een lening uit de Transformatiefaciliteit kan SVn, juist in die risicovolle voorfase, vaak net dat benodigde duwtje in de goede richting geven”, zegt Nico van Est, fondsmanager bij SVn. “SVn werkt met publiek geld in een omgeving waar de markt faalt. Daarin moeten wij scherp zijn. Wat kan de markt zelf oplossen en waar is ondersteuning nodig. De geldlening uit de Transformatiefaciliteit is geen subsidie. Een slimme ontwikkelaar kan door gebruik te maken van deze hefboom, wel optimaal rendement halen over zijn eigen vermogen. Het eigen vermogen kan over meerdere te ontwikkelen woningbouwprojecten worden verspreid. Daardoor kunnen er meer woningen worden gerealiseerd op locaties waar dat nodig is.”

RE:BORN

“De Transformatiefaciliteit, gericht op binnenstedelijke transformaties, is RE:BORN op het lijf geschreven. Door het benutten van de financiering uit de Transformatiefaciliteit is voor de (her)ontwikkeling in Hoofddorp de juiste mix ontstaan tussen eigen en vreemd vermogen en kunnen we ons eigen vermogen beter benutten”, zegt Niel Slob, directeur en eigenaar van RE:BORN. “Hiermee kunnen we tegelijkertijd ook andere centrumlocaties in Den Haag en Amsterdam verder op gang brengen. Met deze mogelijkheden kunnen we verder bouwen aan onze serie van functievrije RE:BORN gebouwen. Gebouwen die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe functies: dierbare, gezonde, dynamische, circulaire en interactieve gebouwen zitten in ons DNA.”

Ontwikkeling van functievrije gebouwen versnellen

“De financiering van dit project draagt indirect bij aan het realiseren van circa 250 (zorg)woningen in Hoofddorp, Den Haag en Amsterdam”, legt Saman Mohammadi, directeur en eigenaar van RE:BORN uit. “Hiermee brengen we gezamenlijk de gewenste woningbouw versnelling op gang en versnellen wij de ontwikkeling van functievrije RE:BORN gebouwen, passend bij onze idealen.”

‘Treintje’ aan vervolgtrajecten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft € 38 miljoen beschikbaar gesteld. Eind 2019 staat de teller op ruim € 10,5 miljoen aan gecommitteerde financieringsaanvragen met 778 woningen op 4 verschillende binnenstedelijke projectlocaties. Door de eigen vermogensversterking levert het een extra ‘treintje’ aan vervolgprojecten op van naar schatting nog eens 520 woningen.