PROPERTY & FINANCE: specialisten in het financieren van vastgoed

Het financieren van vastgoed is het specialisme van PROPERTY & FINANCE. Sinds de start, begin 2018, realiseren wij financieringen voor een groot aantal vastgoedprojecten, -ontwikkelingen en portefeuilles.

Onze passie zijn ‘de stenen’ en alle aspecten die bijdragen aan de juiste invulling daarvan. Alle deelsegmenten van de markt, waaronder residentieel-, kantoor-, bedrijfs- en zorgvastgoed, kennen hun eigen dyna- miek en kunnen rekenen op onze volle aandacht.

Ons specialisme is het financieren van vastgoed. Onze visie hierbij is dat de financiering de vastgoedondernemer moet faciliteren om sneller en beter zijn of haar doelen te realiseren. Grootbanken, (buitenlandse)financiers, private debt partijen en nieuwe toetreders zijn onze waardevolle partners en stellen ons in staat hier samen invulling aan te geven.

Als onafhankelijk adviesbureau combineren wij onze kennis en expertise van zowel de vastgoed- als de financieringsmarkt om met maatwerkadvies onze klant van dienst te zijn. Wij kijken hierbij verder dan alleen het financieren van een nieuwe aankoop. Het vergroten van de financiële slagkracht op de (middel)lange termijn zodat ook volgende aankopen optimaal gefinancierd kunnen worden kan bijvoorbeeld net zo belangrijk zijn.

Of het nu gaat om een omvangrijk project of om een kleinschalige belegging, wij ‘sparren’ graag met u over de mogelijkheden!