Transformatiefaciliteit versnelt woningbouw door financiering cruciale voorfase

https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/praktijkverhalen/2020/10/29/sneller-en-meer-woningen-met-de-transformatiefaciliteit

Ze spreken dagelijks met zowel Nederlandse als internationale financiers om vastgoedfinancieringen voor hun klanten te verkrijgen. Als intermediairs kennen Piet-Hein Wellink en Mark Hettinga van PROPERTY & FINANCE de markt als geen ander. Ze weten waar vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars tegenaan lopen en met welke uitdagingen zij kampen. Vooral wanneer het om transformatieprojecten gaat. Link naar het praktijkverhaal.

Wat zien en horen jullie in de markt?

Wellink: “Bepaalde segmenten op de vastgoedmarkt worden beter gefinancierd dan andere. Zo is de financieringsbereidheid voor wooncomplexen op dit moment groter dan voor bijvoorbeeld winkelvastgoed. Waar banken terughoudend zijn op bepaalde segmenten, zijn er juist weer andere financiers die hiervoor een alternatief bieden. Er ontstaan ook nieuwe segmenten, zoals zorg- en maatschappelijk vastgoed, waarvoor we een toenemende vraag zien.”

Hoe zit het met het woningbouwsegment?

Hettinga: “Hoewel het woningtekort nijpend is, staan banken niet in de rij voor woningbouwprojecten waarbij de omgevingsvergunning nog niet verleend of het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden. Daar kleven voor hen te veel risico’s aan. Zodra dat wel geregeld is, heeft de reguliere, bancaire financieringsmarkt doorgaans voldoende zekerheid om in te stappen. Daarom is de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie een zeer welkom tussenstation op het punt waar de markt nu faalt.”

Hoe helpt de Transformatiefaciliteit deze projecten in het voortraject?

Wellink: “Als ontwikkelaars een project uit hun eigen middelen moeten betalen, beperkt dit het aantal projecten dat zij tegelijk opstarten. Met de Transformatiefaciliteit die juist de cruciale voorfase financiert, treedt er versnelling op in de woningbouwproductie. In een later stadium neemt de reguliere financieringsmarkt het over. De Transformatiefaciliteit creëert zo een mooie samenwerking met de ontwikkelaar en de financier. Op dit moment is deze constructie met vreemd vermogen de enige op de markt, tenzij er private investeerders zijn die het aandurven.”

Welke projecten hielpen jullie middels de Transformatiefaciliteit al aan financiering?

Hettinga: “Samen met vastgoedontwikkelaar RE:BORN verkregen we de allereerste financiering uit de Transformatiefaciliteit voor een project in Hoofddorp. Hierin wordt het oude postkantoor in het centrum getransformeerd tot woningbouwlocatie. In Buiksloterham in Amsterdam-Noord kregen we in samenwerking met Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling financiering voor project Poppies. Een industrielocatie zal hier plaatsmaken voor zo’n 100 middenhuurwoningen. Met de creatieve oplossingen van de Transformatiefaciliteit kunnen onze klanten écht sneller verder met ontwikkelen.”

De Transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Transformatiefaciliteit wordt verstrekt en beheerd door SVn. Het ministerie investeert de komende jaren flink in bouwen en wonen. Binnen de Transformatiefaciliteit zoekt BZK in samenwerking met SVn naar projecten waar voormalige fabrieks- en industrieterreinen versneld getransformeerd kunnen worden tot woningbouwlocaties.