Vastgoedfinancieringen zijn specialisme

‘Debt Brokerage’ en ‘Debt Advisory’ zijn de specialismen van PROPERTY & FINANCE. Sinds de start begin 2018 hebben Piet-Hein Wellink en Mark Hettinga (her)financieringen gerealiseerd voor een groot aantal vastgoedprojecten, ontwikkelingen en portefeuilles.

In diverse functies waren Hettinga en Wellink al een aantal jaren in dienst van FGH Bank, toen hun wegen elkaar in 2009 beroepshalve kruisten in Den Haag. Het respect voor elkaars netwerk, ervaring en kennis van de vastgoed(financierings)markt was groot en duurzaam, bleek in 2018 na de overname van FGH Bank door de Rabobank. Hettinga en Wellink besloten de krachten te bundelen in een eigen, RICS-geaccrediteerd bedrijf: PROPERTY & FINANCE.

Waarmee onderscheidt PROPERTY & FINANCE zich van andere intermediairs? Wellink: ‘Wat we doen ligt in het verlengde van wat we bij FGH Bank deden: meedenken met de relatie op het gebied van financieringsvraagstukken. Waar andere intermediairs zich richten op standaard- financieringen, kiest PROPERTY & FINANCE consequent voor een maat- werkbenadering. Bij diverse vastgoedfinanciers hebben we zoveel expertise opgebouwd, dat we daar het specialisme van PROPERTY & FINANCE van hebben gemaakt.’ Hettinga: ‘Residentieel vastgoed, commercieel vastgoed, zorgvastgoed… We kennen alle segmenten van de vastgoedmarkt en zijn thuis in het hele spectrum van financieringen, van project- tot langlopende beleggingsfinancieringen. Omdat we daarnaast beschikken over een groot netwerk van nationale en internationale partners zijn we in staat die financiering te realiseren die het best past bij het project en de wensen van de relatie.’ Wellink: ‘Daarnaast spreken we de taal van bankiers en kunnen we als geen ander de juiste brug slaan tussen de klant en de financier.’

Wat was dé reden om PROPERTY & FINANCE te beginnen? Hettinga: ‘Ik kom uit een ondernemersfamilie. Na al die jaren bij een bank te hebben gewerkt, wilde ik eindelijk eens aan de andere kant van de tafel zitten.’ Wellink: ‘De oprichting van PROPERTY & FINANCE, kan niet los worden gezien van de veranderingen binnen de vastgoedfinancieringswereld. De krachtenbundeling stelt ons in staat daar optimaal op in te spelen.’ Hettinga: ‘Voor Debt Brokerage werken wij vaak op basis van no-cure no-pay. Daardoor is het uiteraard voor ons van belang dat successen worden behaald. Doordat wij dagelijks in contact staan met alle financieringspartners, zijn we voorbereid op veranderingen en kunnen we daar juist op in spelen om de haalbaarheid en daaraan gekoppeld het succes voor onze relatie te realiseren. Door deze werkwijze zijn wij dealgedreven en kan onze klant er van op aan dat wij alle mogelijkheden gebruiken om invulling te geven aan de gevraagde financieringsbehoefte.’

Wat jullie doen is maatwerk, maar zitten er vaste elementen in jullie aanpak? Wellink: ‘Iedere casus begint met een grondige analyse van de financieringsbehoefte, de visie en strategie van de ondernemer en het vastgoed waar de (her)financiering betrekking op heeft. Als er sprake is van verhuurde woningen, is er een ruim financieringsaanbod en is het zaak de beste voorwaarden te bedingen, niet alleen in de vorm van bijvoorbeeld rente, looptijd en loan-to-value, maar juist ook in de bijkomende voorwaarden.’ Hettinga: ‘Daarmee vergeleken is een hotel- of retailbelegging momenteel lastiger te financieren. Daar ligt uiteraard wel onze meerwaarde: om juist uit een beperkter aantal aanbieders toch de financieringsoplossing te realiseren die het best passend is voor onze klant.’ Wellink: ‘Naast deze Debt Brokerage is het goedom te melden dat diverse relaties ons ook vragen hun leningportefeuille te optimaliseren, door te kijken of ze nog up-to-date zijn en of de financieringsstructuur
nog aansluit bij hun visie en strategie. Soms is dat het geval, soms leidt die ‘Debt Advisory’ tot een optimalisering van de structuur. Hierbij kan gedacht worden aan vervroegd herfinancieren bij de bestaande financier, verhogen van het totale obligo of juist oversluiten naar een andere financier. Dit is uiteraard maar een greep uit de mogelijkheden die er zijn.’

PROPERTY & FINANCE bestaat bijna drie jaar. Liggen jullie op koers? Hettinga: ‘Zeker. Sinds de start is er in alle opzichten sprake van groei, de coronacrisis ten spijt. We zijn terug-houdend met
het noemen van namen en nummers van onze klanten, dat laten wij graag aan de ondernemers zelf over. Wij zijn trots op waar we nu staan, samen met onze collega’s Marcel van Ham en George Mol die PROPERTY & FINANCE zijn komen versterken.’ Wellink: ‘Onze focus ligt op Den Haag, Am- sterdam, Utrecht en Rotterdam, met een ge- dreven team dat inmiddels dus uit vier professionals bestaat. De komende jaren willen we doorgroeien naar een klein, professioneel, ijzersterk team van acht à tien vastgoed- en financieringsspecialisten.’

Link artikel in VG visie